Author Archives: Freddie Ray

 

Navn: Freddie Ray Singleton Alder: 29 Hvad laver jeg: Jeg er training and marketing assistant i Mellemfolkeligt Samvirke. Fun Fact: jeg er frygtelig til at lyve. Jeg er englændere, men er vokset op i Holland og bor i København. Jeg kom til Danmark til at læse en kandidat der hedder livslang læring, hvori jeg lærte om uddannelsessystemer og læring fra fødsel til død. Det jeg var mest interesseret i, var hvordan vi kan skabe lighed i og gennem uddannelse - lighed mellem kønnene, alderen, religioner og racer mm. Det jeg brænder for, er menneskerettigheder. Det kan ses i mit arbejde som frivillig i Mellemfolkeligt Samvirke, hvor jeg laver workshops om racisme og hvordan vi kan udfordre det, og som frivillig i Think Rights, hvor jeg er en del af kvindes rettigheder gruppen. Jeg vil bruge mine erfaringer til at gå ind i debatten og styre tonen i medierne. Racistiske udtrykker og tænkning har ændret lidt over de sidste 30-40 år, men de er stadig så farlig og voldsom som de var.