Author Archives: Mina Qaume

 

Navn: Mina Qaume Alder: 21 år Hovedbeskæftigelse: Statskundskab på Syddansk Universitet. Fun fact: Uorganiseret perfektionist, oftest stresset og glemsom, og altid med mindst 5 bolde i luften. En klog mand sagde engang; ”Forskellen mellem hvad vi gør og hvad vi er i stand til at gøre, ville være tilstrækkelig til at løse de fleste af verdens problemer. ” Jeg mener ikke, at det er vores forskelle, der skiller os, men derimod vores manglende evne til at erkende, acceptere og ’fejre’ disse forskelle. Jeg tror på, at dialog og oplysning er med til at bryde fordomme, hvorfor jeg i denne blog vil udtrykke mine frustrationer og råbe op om ting, der går mig på. Foruden at være frustreret, er jeg oplægsholder for DFUNK, hvor jeg debatterer flygtninges vilkår på nationalt såvel som internationalt på forskellige gymnasier og politiske partier samtidig med at være aktiv medlem i SILBA og IntRpol, hvor vi afholder informative events på Syddansk Universitet. I forsøg på at være en del af de langsommelige skridt mod en bedre verden, er jeg også bestyrelsesmedlem i FSTS, hvor vi gennem velgørenhedsarrangementer og sponsorer, skaber en bedre tilværelse for fattige gadebørn og deres familier i Afghanistan.

 

Kære politikere, I har skabt et fremmedfjendskt parallelsamfund

  Jeg tror, at mange af os kan blive enige om, at den xenofobiske retorik, der hersker i den offentlige debat, ikke er noget at råbe hurra for.   Flygtningekrisen har konsolideret højreekstremistiske holdninger i mange lande. I Danmark sidder højrefløjens fremmedfjendske retorik i skarp sidestilling med landets langvarige historie af humanistisk indstilling med generøs

Læs mere